Teaser 5 – Regelsysteem

Welkom bij de 5e teaser. Deze wijkt een beetje af van de voorgaande achtergrond-teasers, want het gaat vooral over ontwerpkeuzes met betrekking tot het regelsysteem en de mechanics die Sterhaven gaat gebruiken. 

Futuristische Science-Fantasy
Sterhaven is een Futuristische Science-Fantasy LARP. Dit is een term die we graag uitleggen:

Het “Science” deel van de beschrijving doelt op hoe de wereld en de elementen van de LARP verklaarbaar en plausibel zijn: het zijn extrapolaties van realistische en mogelijke dingen. Als er iets gebeurt, dan is daar IC ook een verklaarbare reden voor, ook als je karakter de details niet helemaal kent. Vergelijk dit met het licht aandoen in een kamer: wanneer je op het lichtknopje drukt, dan kun je zien wat er op tafel staat, omdat de elektriciteit door een koperdraad loopt en daarna iets doet in de lamp. Wanneer je het draadje lostrekt wordt het weer donker.

Het “Fantasy” deel van de beschrijving doelt op de dingen die niet mogelijk zijn in onze reële wereld, maar in de LARP wel gebeuren: dat wil niet zeggen dat er draken en orks zijn, maar wel dat er verzonnen dingen zijn, die in het écht niet kunnen bestaan. Ook deze elementen zijn IC wel logisch in de wereld zelf. Vergelijk dit met het licht aandoen in een kamer: wanneer het blauwe lichtkristal draait, dan valt een stapeltje blauwe korreltjes op een metalen plaat, die gaat gloeien. Als je de plaat schoonveegt, dan wordt het weer donker.
 
Het “Futuristisch” deel van de beschrijving doelt op de esthetiek van de LARP en waar/hoe het zich afspeelt: het is in de toekomst, met ruimteschepen, lasers en geavanceerde technologie.

Samenspel en samenwerking
Sterhaven is een coöperatieve LARP. Alle karakters willen in principe ruwweg hetzelfde: Samen overleven op P-328.

Dat kan natuurlijk op heel veel manieren en met heel veel nevendoelen. Dit geeft ook ruimte voor interpersoonlijk conflict, wrijving op persoonlijk- en cultureel niveau, en andere onenigheid. Dat is iets wat we graag zien, want het geeft spel. Wat we liever niet zien zijn open gevechten of harde intriges tussen speler-karakters, of harde sabotage van gemeenschappelijke doelen. 

Binnen Sterhaven zullen de meeste problemen opgelost kunnen worden door spelers en wat er in het spel gebeurt – dus niet alleen maar door vaardigheden en karaktersheets. We begrijpen dat een karaktersheet het soms wel makkelijker maakt om iets te spelen waar je niet zoveel van weet, zeker als de focus van het spel heel erg op de roleplay komt te liggen. Wanneer je IC bijvoorbeeld een slimme arts wilt spelen maar je OC maar net weet hoe je een pleister moet plakken, voelt dat misschien niet zo leuk en geeft dat mogelijk onzekerheid en onduidelijkheid in het spel. 

Daarvoor hebben we het volgende systeem bedacht: Zo weet élke arts in het spel natúúrlijk dat je een patiënt met een verwonding aan de linkerhand meteen moet Epibreren!

Maar: wat is “Epibreren” precies? “Epibreren” is de Call voor “Mijn karakter weet hier de oplossing voor en geeft het correcte antwoord, maar ik zelf weet het OC even niet”. Dit maakt het mogelijk om verder samen te spelen zonder dat iedereen hetzelfde OC-kennisniveau nodig heeft, en men elkaar daar niet over hoeft te verbeteren. 

 

Spel en interactie boven regels
Binnen Sterhaven ligt onze focus op spel en interactie. Voor de meeste spelelementen kijken we eerst naar hoe dit uitgespeeld wordt en hoe het interactie geeft, voordat we naar “mechanische” regels kijken. Zo zal het groeien van de kolonie voornamelijk bepaald worden door de spelers zelf, naar hun eigen ideeën. Een kolonie met veel landbouw zal andere opties en risico’s kennen dan een kolonie die zich richt op de productie van wapens. 

Ook genezing zal voornamelijk door interactie en spel plaatsvinden, maar alleen wanneer er IC voldoende tijd is om dit uit te spelen zonder dat er veel mensen moeten wachten. Daarom zal er een korte set regels zijn voor het oplappen van gewonden onderweg van- en naar plot. Echter zal het daadwerkelijk genezen van verwondingen vooral plaatsvinden door interacties en spel tussen de arts, misschien een assistent, de gewonde en een spelleider. Sterhaven mikt hier op maximale vrijheid met roleplay, waar het leuk spel aanmoedigt, maar dan wel zonder voorgeschreven acties.

Ook het maken van voorwerpen willen we zoveel mogelijk door middel van spel en interactie laten plaatsvinden. Daarom leggen we weinig focus op het bouwen van “standaard” producten zoals verband, bakstenen of helmen, en meer nadruk op het combineren van onbekende en mysterieuze buitenaardse technologie. Deze buitenaardse technologie zal een spelelement zijn.

Ontdekking en verkenning
Binnen Sterhaven spelen ontdekking en verkenning een grote rol. De wereld is nieuw en ligt vol met onbekende dingen die werken op een onbekende manier. Het vinden en werken met deze onbekende dingen gaat voornamelijk door spel en interacties. Er is bijvoorbeeld geen vaardigheid die je vertelt wat er gebeurt als je een onbekend buitenaards stuk gereedschap aanzet. Maar er zullen wel hints zijn naar de werking. Voor de werking van deze onbekende aspecten kent Sterhaven een aantal “geheime regels”: deze regels bestaan wel, maar zullen niet in het regelboek komen. Het ontdekken hiervan zal een deel van spel zijn.

Vaardigheden
Ondanks de focus op “spel boven mechanics” kent de regelset wel een aantal vaardigheden op verschillende niveaus, om een richting te geven aan karakters en om het mogelijk te maken, dingen in-character te doen die OC niet mogelijk of niet praktisch zijn. 

De vaardigheden zijn breed ingestoken en zijn significante keuzes, als je een karakter creëert. Ze zijn geordend in vertakkende “bomen”: zo kan een Niveau 1 “Arts Assistent” of doorgroeien naar de Niveau 2 “Arts” of naar de Niveau 2 “Medisch Onderzoeker”. De “Arts” kan dan vervolgens kiezen uit de Niveau 3 vaardigheden “Internist” of “Veld Hospitalist”. Dit bepaalt dan welke specialisaties een karakter heeft. 

De huidige basisvaardigheden zijn Militair, Verkenner, Verpleegkundige, Arts-Assistent, Ingenieur en Wetenschapper. Daarnaast zullen er losse vaardigheden zijn die niet direct in een specifieke groep zitten. 

Het wordt mogelijk om met verloop van tijd nieuwe vaardigheden te leren, maar het gaat niet mogelijk zijn om na 10 jaar alles te kunnen. De exacte manier voor progressie is op dit moment nog niet uitgewerkt.

Gevechten in het spel zullen uitgespeeld worden met zowel standaard larp-wapens als met NERF-blasters (of vergelijkbaar) tot 120fps. Binnen een gevecht kunnen karakters meerdere schoten/klappen krijgen, afhankelijk van hun uitrusting. Als karakter hoef je niet te vechten, maar niet elke situatie kan vriendschappelijk opgelost worden. 

Verwachtingen
Tijdens het spel kunnen er dingen gebeuren die minder fijn zijn voor een karakter, die niet altijd IC te voorkomen zijn. De planeet is een gevaarlijke plek. Het karakter kan zelfs komen te overlijden. Het is echter niet zo dat karakters snel of makkelijk onspeelbaar worden of overlijden. Risico’s zullen meestal duidelijk zijn. Maar: acties hebben consequenties.

Levend regelsysteem
Het regelsysteem wordt een levend document met ruimte voor speler-input voor vaardigheden en spel mechanics. Ook vullen we het regelsysteem met verloop van tijd aan met nieuwe dingen, die door spelers IC ontdekt worden, uitgevonden worden of kapot gemaakt worden.

We horen -na de publicatie van het regelsysteem- graag jullie input voor nieuwe dingen en verbeteringen. Wanneer je iets wilt dat niet in het regelboek beschreven is, dan kun je dit altijd voorstellen. We denken graag met je mee.