Teaser 4 – De Void en de Koku no Shisha

Welkom bij deze vierde teaser, waar we iets meer inzicht geven over de Void en de Koku no Shisha factie.

Ook hierbij de waarschuwing dat deze informatie niet 100% definitief is. Sterhaven wordt nog heel druk geschreven, en deze informatie kan hier en daar nog aangepast worden. De informatie over de Void is bij iedereen in het spel bekend. De informatie over de Koku no Shisha is OC-informatie, die bij spelers van de factie bekend is.

Origine en wetenschappelijk onderzoek naar de Void

Fabioli Silverstein deed een grote ontdekking in 2047: door het gebruik van een specifieke laserconfiguratie ontstond een soort van portaal. Dit portaal zag eruit als een zwart gat, omringd door het licht van de lasers.

Met wat moeite is het mogelijk objecten door zo een portaal te duwen. Door middel van metingen en experimenten leerde men dat er aan de andere kant eigenlijk niets was: een ruimte, volledig zwart, zonder zwaartekracht, zonder materie. Een mens kan zich hier begeven met externe lucht toevoer en deze leegte ervaren. Zo ontstond de naam voor wat er aan de andere kant van dit portaal was: de Void. Na jaren van experimenteren waren de wetenschappers wel redelijk uitgekeken op de Void. Ze hadden er veel over geleerd, maar daarna leken ze er verder weinig mee te kunnen of nog verder mee te komen.

Zo ontdekten ze dat een portaal alle momentum (snelheid) van een object lijkt weg te nemen wanneer je erdoorheen gaat. Je kunt vanuit de Void weer een ander portaal maken, waardoor je weer terugkomt in de voor ons bekende wereld, op een behoorlijke afstand vanaf waar je oorspronkelijk bent gestart. Tot nu toe is men dan altijd ergens in de ruimte uitgekomen.

Verder heeft men geleerd dat het erg lastig is om ver van het portaal vandaan te komen. Je kunt mensen of objecten wel versnellen in de Void, (door andere objecten de andere kant op te gooien, raket motoren, ionen motoren, etc.), maar deze snelheid wordt tenietgedaan door een nog niet verklaarde kracht. Deze kracht is precies tegengericht ten opzichte van de beweging en neemt kwadratisch toe met de snelheid en massa van het object.

Deze kracht is bijvoorbeeld sterk genoeg om een geworpen moersleutel na een meter of 2 weer stil te laten hangen. Hierdoor zijn alle vormen van verplaatsing binnen de Void niet effectief, behalve door jezelf af te zetten van iets wat van buiten door een portaal steekt. Voor alle andere vormen van voortstuwing werd de massa al snel zo hoog, dat enige vorm van versnelling nauwelijks merkbaar was.

Binnen de Void is niets waar te nemen, afgezien van wat men zelf meeneemt en de fotonen van het deel van de laserconfiguratie die zich in de Void bevindt. Vanuit de Void lijkt een portaal volledig donker, je ziet alleen de omranding van de laserconfiguratie. Ook blijkt dat het openen van een nieuw portaal naar de Void binnen een straal van ca. 20 meter van een bestaand portaal niet mogelijk is. Het bestaande portaal blijft open, het nieuwe portaal opent niet. Wanneer op hetzelfde moment twee portalen geopend worden, openen beide niet.

Na de wetenschap

Nadat de Void relatief veilig bevonden was (mits je voldoende lucht bij je hebt), werd de Void door sommige mensen gebruikt als meditatie plaats. Wanneer je door een portaal de Void instapt en achter je het portaal laat sluiten, kun je je een tijd in de Void begeven. Hier kun je niets waarnemen, afgezien van je eigen ruimtepak. Naderhand wordt het portaal door anderen weer geopend om terug te komen.

Soms hoort iemand die zich alleen in de Void bevindt, zonder andere waarnemingen, onbekende stemmen of ziet vreemde verschijningen. Dit treedt voor sommigen al na enkele minuten op, voor anderen na uren. Ook beweerden ze dat ze bijzondere wezens tegenkwamen als ze maar lang genoeg in de Void bleven. Een van deze mediterende mensen, Chizou Jouret, heeft hier een heel gedachtengoed over opgezet.

Koku no Shisha – Messengers of the Void

Opgericht door Chizou Jouret, gelooft deze groep dat ze bijzondere boodschappen krijgen van de wezens die ze tegenkomen door te mediteren in de Void.

Deze wezens spreken cryptisch, maar dit komt doordat ze weinig met ons gemeen hebben en moeite moeten doen om begrepen te worden. Ze hebben natuurlijk alleen maar het beste met ons voor. Het is de taak van de leden van Koku no Shisha om deze boodschappen te ontvangen en daarna te interpreteren. Eenieder wordt aangeraden om te mediteren in de Void en kennis te maken met de boodschappers uit de Void. Het is dan wel wijs om advies te vragen over wat je ziet, danwel wat je verteld is. Omdat het uiteraard zeer ingewikkeld is en ze niet foute wijsheden de wereld in willen brengen, is er een controlesysteem op de interpretaties dat meerdere niveaus kent.

Je kan omhooggaan in niveau als tenminste 5 leden van jouw niveau en tenminste 1 lid van een niveau boven je dit terecht vinden. Daarentegen kunnen 3 leden van een niveau boven je huidige niveau, of 1 lid van meer dan 1 niveau boven je huidige niveau, dit tegenhouden.

Chizou Jouret staat, logischerwijs, zelf op het hoogste niveau en traditioneel wordt het niveau onder hem leeg gelaten, wachtende op de ‘Shin no Kenja’. Dit is een groep wezens uit de Void waarvan Chizou heeft voorspeld dat deze hem als enige voldoende kunnen ondersteunen. Inmiddels is Chizou Jouret, de originele Tier 0, waarschijnlijk overleden. Wie nu die positie vult, is niet bekend bij de reizigers van de kolonieschepen.

Het laagste niveau van de Koku no Shisha wordt ook wel de Void Lifers genoemd. Deze groep ontvangt hun informatie van de bovenliggende Tiers, hun Interpreteurs. Elke Tier dient als Interpreteur voor de Tier er onder. Het merendeel is blij met de interpretaties van hun eigen meditatie die gegeven worden door de Interpreteurs. Hiernaast zijn ze zeer geïnteresseerd in de kosmische waarheden die de vooral hoge Tier Interpreteurs weten door te vertellen. Hiervoor betalen ze een redelijk bedrag om soms te kunnen mediteren in de Void (veelal enkele keren per jaar). Daarnaast betalen ze nog een klein bedrag voor interpretaties van hogere leden. Verder krijgen ze kosmische waarheden binnen op een hoog niveau door tv en radio. Ook gingen de hogere Tiers wel eens naar een ‘optreden’ van Chizou Jouret zelf, of anders een van de hoge Tier Interpreteurs. Wanneer leden zelf wensen om de Void zo goed mogelijk te interpreteren moeten ze een zo hoog mogelijke Tier bereiken. Een hogere Tier betekent immers dat je de Void wezens beter begrijpt, zoals beaamt door al bewezen mensen. Dit trainen kost flink meer geld, omdat je meer tijd nodig hebt om zelf te mediteren in de Void. Ook kost het geld voor lessen van een andere (hogere Tier) Interpreteur.

De Koku no Shisha houden ervan om zich te onderscheiden van de mensen die geen gebruik maken van de wijsheden uit de Void via hun kledingstijl. Ze dragen zwarte kleding met individuele strepen en decoraties van felle neon kleuren die afsteken tegen het zwart. Sommigen kiezen voor een Tron-achtige look, terwijl anderen meer hun eigen patroon kiezen. De zwarte achtergrond met duidelijk afstekende neon-kleuren is bij alle Koku no Shisha Void Lifers en Interpreteurs terug te vinden.